Prostate adenocarcinoma gleason score 45=9


Tudományos Diákköri Konferencia Az egyetlen átfogó orvostudományi folyóirat Romániában, amely anyanyelven való otthoni közlésre buzdítja a szakembereket. A romániai orvosok, kutatók, egyetemi oktatók legújabb szakmai eredményei mellett magyarországi vagy más országokban élő kollégák dolgozatait is közli.

Ezek tartalmáért és nyelvi helyességéért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. Útmutató a pontozó bizottság számára Pontozási rendszer: Szempont Adható pontszám prostate adenocarcinoma gleason score 45=9. Bevezetés a tanulmány alapjául szolgáló tudományos kérdés világos megfogalmazása, a vizsgálat tárgyát képező változók kiválasztása 2. Módszer a módszerek helyes megválasztása, leírásának pontossága, sokoldalúsága 3.

Prosztata rák szakaszai

Eredmények, megbeszélés az eredmények ismertetése legyen pontos, világos, tárgyilagos és lényegretörő; a képi és a grafikus ábrázolás helyes használata, megfelelő statisztikai feldolgozás és használatának megindoklása 4. Következtetés a tanulmány tudományos üzenetének világos, tömör megfogalmazása, a bevezetésben felvetett tudományos kérdés megválaszolása 5. Előadókészség, szemléltetés folyamatos, jól érthető előadásmód, választékos beszédstílus; a formai kivitelezés gondossága, esztétikuma, a képi dokumentáció szemléltetően és tárgyilagosan követi az előadó mondanivalóját, nem a díszítő elemek a hangsúlyosak, hanem a tudományos tartalom dominál; kerülendők a túlzsúfolt ábrák, táblázatok közlése 6.

Tájékozottság, vitakészség az előadó a bevezetésben említi a az adott tudományterület prostate adenocarcinoma gleason score 45=9 prostate adenocarcinoma gleason score 45=9 adatait, jártas a terület háttér-ismereteiben, melynek csak lényeges elemeit emeli ki; a kérdésekre jól válaszol bizonyítva irodalmi tájékozottságát 7.

Saját hozzájárulás a feltett tudományos kérdés eredetisége, az előadó egyéni hozzájárulása a tudományos munka alapjául szolgáló módszerek kivitelezésében prostate adenocarcinoma gleason score 45=9. Tudományos nyelvezet a magyar orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti szaknyelv és a magyar nyelv helyes használata 9.

A kivonat tartalma és minősége a kivonat megfelel a formai követelményeknek, nyelvezete szabatos és a megfelelő tudományos stílusban íródott, tömör és lényegretörő, minden lényeges információt tartalmaz, amelyek az előadásban szerepelnek Összesen adható pontszám 90 Az előadások bemutatásának, akárcsak a poszter értékelésének időtartama 7 perc, amit 3 perc vitaidő követ; a bemutató időtartamának a.

Az időmérést az ülésvezetők végzik. Értékelés: 10 — legjobb, 1 — legrosszabb.

  1. Orvostudományi Értesítő - PDF Free Download
  2. Prosztata rák szakaszai | Marianna Durova
  3. Повсюду рос мох и какие-то ползущие растения, крохотные карликовые деревья.
  4. Я не совсем уверен.
  5. Mi és hol fáj a prosztatitis
  6. A prosztatitis befolyásolja a vért

Pávai Zoltán, egyetemi tanár Dr. Jung János, egyetemi tanár Dr. Lőrinczi Zoltán, egyetemi előadótanár Dr. Dénes Lóránd, egyetemi adjunktus Dr. Horváth Emőke, egyetemi adjunktus 1. Nagy Nándor, egyetemi adjunktus, Semmelweis Egyetem Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet Az embryonális fejlődés során ganglionlécből származó sejtek a bélfalban vándorolnak és a bélidegrendszert hozzák létre. Humángenetikai vizsgálatok szerint a Sonic hedgehog Shh és a gliaeredetű-neurotropnövekedési-faktor [GDNF] faktorok mutációja nagy arányban tehetők felelőssé az aganglionozissal jellemzett, Hirschsprung-kór megacolon congenitum nevű fejlődési rendellenesség kialakulásáért.

Brnûnské onkologické dny a XXIV. Rostislav Vyzula, CSc.

Munkánk során prostate adenocarcinoma gleason score 45=9 szervtenyésztési módszert alkalmaztunk, ahol in vitro vizsgálni lehet a hámeredetű Shh és a mesenchymális GDNF növekedési faktorok vastagbél idegrendszer fejlődésére kifejtett hatását. Kísérleteink során 7 napos embryokból izolált vastagbélszakaszokat, I-es típusú kollagén gélmátrixba ágyaztuk és a gélbe oldott Shh és GDNF faktorok jelenlétében 48 óráig tenyésztettük.

Prosztata rák szakaszai

A ganglionlécsejtekre chemoattraktáns GDNF hatására a bélfal idegi őssejtjei kivándoroltak a bélszakaszokat körülvevő gélmátrix állományába. Abban az esetben, ha a Shh-t a Shh receptorra antagonista Cyclopaminnal, valamint GDNF-el együtt oldottuk a gélbe, újból a sejtek jelentős kivándorlása jellemezte a szervtenyészeteket.

A tenyésztett vastagbélszakaszok immuncitokémiai karakterizálásakor az extracelluláris mátrix fehérjék expressziós változását is tanulmányoztuk. Eredményeink felveti annak lehetőségét, hogy a bélhámban termelt Shh növekedési faktor in vivo is szerepet játszik a GDNF chemoattraktáns hatásának szabályozásában; meghatározza az enterális plexusok helyét.

A hámmesenchyma kölcsönhatások zavara ganglionmentes vagy ectopicus ganglionokat tartalmazó rendellenes bélidegrendszer fejlődéséhez vezet.

Pávai Zoltán, egyetemi professzor, Anatómia-Embriológia Tanszék A hirtelen szívhalál, mint egy váratlanul fellépő, kardiológiai okokra visszavezethető elhalálozási forma határozható meg, amely a tünetek megjelenése után egy óra alatt következik be egy olyan prostate adenocarcinoma gleason score 45=9 amely 7 ELŐADÁS SZEKCIÓ rendelkezik vagy nem patológiás kardiológiai kórelőzménnyel. A Lie és munkatársai által ben leírt hematoxilin-fuxin bázikus-savas pikrinsav HBFP festési eljárás nagy segitséget nyújthatna a törvényszéki orvostanban.

Diagnosztikájuk és terápiájuk fejlődése Árvai Mariann dr. Hő- fény- elektromos, mágneses, ultra-hang- és lökéshullám-kezelés, valamint az orvosi masszázs alkalmazása a hazai klinikai gyakorlatban Balla György dr.

Alkalmazásával kimutathatók az ateroszklerózis következtében megjelenő hipoxiás szívizomrostok. Ennek ellenére a gyakorlatban kevésbé használt festési eljárás. Lie kutyákon végzett kísérletei során, prostate adenocarcinoma gleason score 45=9 30 perccel a szívkoszorúér lekötése után a hipoxiás szívizomrostok pirosra festődtek. Az eljárás mind patkány, mind ember esetében több utólagos tanulmány során is használhatónak bizonyult a hipoxiás szívizomrostok kimutatásában.

Három év adatait feldolgozvaretrospektiv megfigyelő analitikus felmérést végeztünk.

prostate adenocarcinoma gleason score 45=9 Diéta 7 prosztatitis

Összesen 91 esetet vizsgáltunk meg, a marosvásárhelyi Igazságügyi Orvostani Intézet archivumából. A vizsgált esetekben, a halál oka hirtelen szívhalál volt, a boncolás során a szívizomszövetből mintavétel történt.

A mintákból hematoxilin-eozin,Van Gieson és Lie féle festés is készült.

Contemporary Gleason grading of Prostate Cancer-Definition Of Grades

Megpróbáltunk rávilágítani a Lie féle festési módszer előnyére és magasabb érzékenységi fokára a fentebb említett másik két festési eljárással szemben a szívizom infarktus és a hipoxiás szívizom esetében. Nemeskéri Ágnes, egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet Bevezetés: A modern májsebészeti beavatkozások alapja a máj vaszkulobiliáris anatómiájának részletes ismerete. Célkitűzés: a v. Anyag és módszer: I. A parenchymát KOH-al korrodáltuk, majd az 8 öntvényeken a hilus és a Rex sinus variációit elemeztük.

Az AJCC TNM rendező rendszer

Ezeken az éröntvényeken lehetővé vált 0. Eredmények: Öt fő hilusi variációt különböztettünk meg 75 preparátumot elemezve: 1. Rövid jobb v. Trifurkáció, 4. Quadrifurkáció, 5. A jobb elülső v. A Rex sinusnak három variációját különítettük el, a IV szegment portális vérellátása szempontjából: 1.

Interszegmentális v. Következtetések: A v. Interszegmentális anasztomózisok okozhatják az embolizációk egy részének sikertelenségét. Megbeszélés: A továbbiakban növelni tervezzük a preparátumszámot releváns statisztika készítéséhez. Segítségükkel lehetségessé válik a pontosabb diagnózis, a daganat biológiai viselkedésének jellemzése és új terápiás célpontok fellelése.

A reakciótermék megjelenítését DAB diamino-benzidin kromogénnel végeztük és minő- A témakör — Morfológia, Patomorfológia ségileg értékeltük. Következtetések: A DLBCL-ák esetében gyakori T-sejtre jellemző markerek expressziója diagnosztikai tévedéshez vezethet, ezért az alapos morfológiai vizsgálat elengedhetetlen a diagnózis felállításában.

Horváth Emőke, Egyetemi adjunktus, Morfopatológia, Dr. Chira Liliana, Egyetemi adjunktus, Morfopatológia Bevezetés: A méhtest endometrioid adenocarcinómája az endometriális hiperplázia talaján kialakuló heterogén tumor, amely a női daganatos halálok 5.

prostate adenocarcinoma gleason score 45=9 Mint a prostatitis kiállításai

A klasszikus szövettani prognosztikus tényezők mellett az irodalomban egyre gyakrabban találkozunk új markerekkel, amelyek lehetőséget nyújtanak új kezelési stratégiák kialakításában. A DAB diaminobenzidin homogénnel jelölt reakcióterméket mennyiségileg és minőségileg értékeltük. A HER-2 sejtfelszíni receptorprotein túlzott megjelenése a daganatsejtek agresszív viselkedésével jár. Az ilyen típusú emlőrákok prognózisa rossz.

Herceptin trastuzumab : humanizált monoclonalis antitest, bekötődik a HERreceptorhoz, gátolva annak működését. Statisztikai kutatásunk célja volt a HER-2pozitív emlődaganatos betegek progressziómentes túlélésének vizsgálata adjuváns Herceptin adása után, összehasonlítva trastuzumab-terápiában nem részesülő betegekkel.

A kezelések 3 hetente történtek 1 éven keresztül. A kezelések alatt allergiás reakció nem fordult elő. Hónapokban kifejezve az átlagos progressziómentes túlélés 45,74 hónap.

Betegeink most is élnek, és tumormentesek. Adjuváns trastuzumab adása bizonyítottan meghosszabbítja a HERpozitív egyébként rossz prognózisú - betegek átlagos progressziómentes túlélését. Herceptin-kezelés nélkül ezen betegek átlagos túlélése az irodalmi adatok alapján ennél prostate adenocarcinoma gleason score 45=9. Pócza Péter, Phd, egyetemi tanársegéd, I. Patológiai és Kísérleti Rákkuttó Intézet Az elmúlt évtizedek egyik fontos kutatási területévé váltak a colorectalis daganatokkal foglakozó vizsgálatok.

Ennek oka, hogy a vastag- és végbélrák ma is a harmadik leggyakrabban előforduló rosszindulatú megbetegedés és a negyedik leggyakoribb daganatos halálok. Előzetes microarray kísérleteink, illetve az irodalmi adatok alapján terjesztettük ki vizsgálatainkat az angiogenezis területére. Kutatásunk során hasonló korú, de nyirokcsomó-metasztázis negatív és a vizsgálat időpontjában már távoli áttéttel rendelkező két betegcsoport megfelelő minőségű teljes fehérjeizolátumából proteome profiler array-vizsgálatot terveztünk.

A vizsgálat során a membránokat előhívtuk, szigorú statisztikai elemzésnek vetettük alá őket.

Körültekintő, több időpontban történt expozíciót vettünk figyelembe. Az adatok linearizálása lehetséges az intenzitásnak megfelelő expozíciós időkhöz tartozó integrated density value-k alkalmazásával. Így az alacsony és magas szignállal rendelkező pontok esetében is közel hasonló a módszer feloldóképessége.

Az adatokból ezt követően a háttér kivonásra került. A statisztikai analízisben a különböző tesztek hasonló eredményt adtak, a kísérleti elrendezés miatt azonban végül a párosított t-tesztet alkalmaztuk. Ritka patológiás entitások, amelyek sebészeti beavatkozással vagy kórszövettani feldolgozással fedezhetők fel. Anyag és módszer: A Maros Megyei Sürgősségi Kórház Kórszövettani laboratóriumának — közötti esettárát vizsgáltuk.

Figyeltük a szinkron tumorok gyakoriságát, a betegek korosztályát és nemét, a léziók elhelyezkedési gyakoriságát a gyomorban, vékonybélben, felszálló és leszálló vastagbélben, valamint a leírt szövettani típusokat.

Eredmények: Az tanulmányozott hat év tápcsatornai daganatai között 14 szinkron tumort azonosítottunk. Szövettani típus szerint nagyrészük közepesen differenciált adenokarcinomának felelt meg 13 eset ; egy esetben találtunk két más típusú tumort adenokarcinoma és GIST. Legtöbb szinkron tumor a vastagbél bal szegmentumát érintette 8 eset. A betegek kizárólag férfiak voltak, a legérintettebb korosztály a 70 — 79 év közötti egyének.

Következtetések: Eredményeink szerint a szinkron tumorok főleg a leszálló vastagbél szegmentumában fejlődnek ki, mind közepesen differenciált adenokarcinómák, inkább férfiakat érintve. Mind a jelenlegi klinikai gyakorlat eredményei, mind a szakirodalom adatai megerősítik az ilyen típusú daganattársulás ritkaságát, amely a tápcsatorna bármilyen daganata jelenlétében a műtét ideje alatt teljes kivizsgálást igényel.

A témakör — Morfológia, Patomorfológia 9.

prostate adenocarcinoma gleason score 45=9 Hogyan lehet gyorsan megszabadulni a prosztatitistól

Németh István, egyetemi adjunktus, SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika Háttér: A betegek túlélését meghatározó áttétképzés pontosabb megbecsülésére a rutin hisztológiai paraméterek vastagság, kifekélyesedés, invázió mellett egyéb szöveti marker nem használatos, így célkitűzésünk volt a leginkább agyi áttétet képező melanomák esetén prostate adenocarcinoma gleason score 45=9 és prognosztikus szöveti biomarkerek keresése.

Kontrollként hat, öt éven túl sem metasztatizáló melanomás beteget válogattunk be. A digitalizált immunreakciókat semiquantitatív, valamint denzitometria segítségével quantitatív módon prostate adenocarcinoma gleason score 45=9 Nem hagyományos prosztatitis. Eredmények: A vizsgált markerek közül az agyi áttétet képező primer melanomákban szignifikánsan nagyobb Nestin expresszió mutatkozott, mint a kontroll csoportban.

Következtetések: A metasztatikus primer melanomákban látott fokozott Nestin expresszió prognosztikai tényező lehet a rutin szövettani diagnosztikában. Az áttétekben látott expressziós különbségek a primer tumorok jelentős, de nem specifikus klonális evolúciójára utalnak, amelyek prediktív tényezőként szolgálhatnak a targetorientált terápia számára.

A humán post-mortem morfopatológiai tanulmányok egy agytörzsi érintettségű, Lewy-testekkel jellemezhető, és egy lomha vizelés érintettségű formáját különítik el. Utóbbiban megfigyelték a Purkinje sejtek számának csökkenését, valamint az úgynevezett torpedók axonnyúlvány kiöblösödés számának növekedését, egészséges öreg egyénekhez viszonyítva.

A torpedók a Purkinje sejteken alakulnak ki, feltételezhetően disztális degenerációra adott válaszreakció eredményeként. Tanulmányunk célja felmérni a torpedók morfológiai, immunhisztokémiai, és szerkezeti sajátosságait alfa-szinuklein-t túlexpresszáló, a PS humán tau mutációt valamint az Alz17 mutációt hordozó egér törzsek kisagyában.

Fénymikroszkóp alatt a Purkinje sejtek torpedószerű axonális elváltozásai morfológiai heterogenitást mutatnak. Kettős immunfluoreszcens jelöléssel vizsgálva a tartalmukat, nem észleltünk ezekben felhalmozódott tau illetve alfa-szinuklein fehérjéket, viszont az inozitol-triszfoszfát receptorra talált immunpozitivitásuk az érintett sejt kalcium forgalmában betöltött potenciális szerepükre utal.

A taumutáns egérből származó elektronmikroszkópos felvételeken a kiöblösödésekben a sima endoplazmatikus retikulum tubuláris, szabályosan rendezett felhalmozódását láttuk. Más vizsgált törzsekben a tágulatok a mitokondriumok és egyéb sejtszervecskék felhalmozódását mutatták.

prostate adenocarcinoma gleason score 45=9 prostata adenoma

Elkezdtük ezért emberből származó kisagyi mintákban általunk talált Purkinje sejt elváltozások elektronmikroszkópos tanulmányozását. A humán torpedók szerkezetének és molekuláris tartalmának részletes jellemzése hozzájárulhat a Purkinje sejt funkciójának megváltozásából eredő patológiás jelenségek megértéséhez. Anyag és módszer: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Anatómia Tanszékének anyagából 18 magzat tápcsatornájának nyelőcső, gyomor, vékony- és vastagbél paraffinba ágyazott szövetében a HER2, PTEN és p53 expresszió változását vizsgáltuk Ultravision polimér alapú jelzőrendszert használva.

Eredmények: A vizsgált tápcsatornai szakaszok hámsejtjeiben a HER2 expresszió a Ezt követően a crypták mélyén levő hámsejtekben fokozottabb, míg a hám többi részében gyengülő p53 expressziót figyeltünk meg.

A PTEN citoplazmatikus expressziója fokozatosan erősödött a Következtetés: A magzati tápcsatornában észlelt HER2, p53 és PTEN expresszió változások kiegészítik azon tanulmányok eredményeit, amelyek többsége ezen markerek az embrionális fejlődésben betöltött szerepét vizsgálta. E többnyire jóindulatú, lassan növekvő daganatokra, jellemző a helyi invázió és gyakori lokális újraképződés.

Kórszövettanilag, az ameloblasztomák follikuláris- vagy plexiform, luminális vagy murális megjellenésű daganatok, de néha vegyes szerkezetűek is. Anyag és módszer: A Maros Megyei Sürgősségi Kórház kórszövettani laboratórium — közötti anyagán, végeztünk retrospektiv áttanulmányazást.

Hozzászólások 0 Prosztata rák szakaszai Miután az embert prosztatarák diagnosztizálta, az orvosok megpróbálják kitalálni, hogy elterjedt-e, és ha igen, milyen messzire.

A talált 14 esetnek megfelelően, számon tartottuk a lézió típusát, jóindulatú vagy rosszindulatú, multi-cystás vagy unicystás, csonton kivüli vagy periphériás és desmoplastikus, lokalizációját, klinikai és kórszövettani diagnosztikát. Eredmények: A 10 Prostatitis kezelési recept esetből, legtöbb az állkapocs szintjén, férfiakban 8 eset jelent meg, cystás léziók formájában.

A betegek átlagéletkora 42,7 év. Az ameloblasztoma szövettani típusait illetően azonosítottunk: unicystás murális és follikuláris ameloblasztomát eseta többi 6 esetben vegyes elvátozásokat figyeltünk meg - follikuláris, plexiform, achanthotikus, valamint granuláris sejt típust.

Az ameloblasztoma egy ritka megjelenésű tumor, amely kezelése konzervatív. Újraképződés esetén radikális műtéti beavatkozást igényel. Ritkán, malignus elváltozást mutathat, ezért hosszú távú A prostatis okar oka kezelése útáni követés elengedhetetlen. A témakör — Morfológia, Patomorfológia Somogyi Péter1, Prof. Thomas Klausberger1, Dr.